Branntekniske løsninger i våre boliger

På bakgrunn av den siste tids søkelys på de branntekniske løsningene i våre boliger, gir vi her litt mer informasjon om dette temaet.

For det første handler diskusjonen om boliger som er bygget med et annet brannkonsept enn det Trysilhus bygger nå. I boligene vi bygger nå og som er under planlegging, er det ingen diskusjon om de branntekniske løsningene. Det er full enighet om at de tilfredsstiller dagens forskrifter.

Det er også viktig å påpeke at diskusjonen gjelder vårt leilighetskonsept i flermannsboliger og gjelder prosjekter som er byggesøkt tilbake i tid. Vårt boligkonsept i leilighetsblokker og eneboliger er ikke berørt av diskusjonen.

Avhengig av på hvilket tidspunkt boliger prosjekteres, gjøres dette i henhold til krav og forskrifter som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Løsningene som prosjekteres av brannteknisk rådgiver kan derfor variere og dermed også utførelsen. I våre boliger har disse løsningene utviklet seg over tid, og nå prosjekteres og bygges alle våre flermannsboliger med sprinkling i alle etasjer.

Når det er blitt stilt spørsmål ved de branntekniske løsningene i noen av våre prosjekter, tar vi dette alvorlig. Vi bruker og har alltid brukt eksterne brannrådgivere, da dette er kompetanse vi ikke har i eget hus, og vi bygger som prosjektert. Våre brannrådgivere går nå gjennom våre tidligere prosjekter for å avdekke eventuelle avvik i brannprosjekteringen fra teknisk forskrift som gjaldt på tidspunktet for prosjektets byggesøknad.

Når resultatet av disse undersøkelsene foreligger, vil vi foreta eventuelle nødvendige utbedringer i tråd med de rådene vår brannrådgiver gir oss. Vi er opptatt av at våre beboere skal bo trygt og føle trygghet i sitt eget hjem.

Hvis du har spørsmål om dette er det bare å ta kontakt med oss.