Har du lyst til å være med å utvikle fremtidens IT-strategi for en av Norges mest komplette og effektive boligutviklere?

Trysilhusgruppen er på jakt etter deg som ønsker å utvikle effektive IT-systemer som sikrer konkurransefortrinn som fremtidens boligutvikler, og som ser viktigheten mellom forretningsdrift og IT. Boligmarkedet er i stadig endring, og Trysilhusgruppen har som ambisjon å være ledende i bransjen når det gjelder bruk av IT med sterkt kundefokus.

Hovedansvaret vil være utvikling og gjennomføring av konsernets IT-strategi, hvor konsernets egenutviklede programvare står som en sentral brikke i fremtidig IT-plattform. Du vil jobbe tett med konsernleder og ha en sentral rolle med påvirkning på hvordan sentrale prosesser i konsernet skal utvikle seg.

Som IT-forretningsutvikler vil du ha ansvar for daglig kontakt med nøkkelpersoner i forretning for å avdekke behov og bidra i prioriteringen av utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende løsninger. Stillingen skal bidra til å effektivisere informasjonsflyten mellom kunder, administrasjon, produksjon og eksterne parter. Du vil også bidra i å omsette behov til kravspesifikasjoner, og som prosjektleder gjennomføre implementeringsprosjekter og interne utviklingsprosjekter.

Hva skal du gjøre?

 • være hovedkontaktpunkt mot forretning for IT-relaterte problemstillinger
 • identifisere og foreslå nye muligheter for forretning gjennom smart bruk av IT
 • kartlegge forretningsbehov og spesifisere krav i forbindelse med nyutvikling og videreutvikling av eksisterende løsninger
 • sammen med forretning, prioritere hvilke områder vi skal fokusere videreutvikling på innenfor de økonomiske rammer som er lagt
 • prosjektledelse og testledelse

Hvem er du?

 • har minimum utdanning på bachelornivå innen teknologi, økonomi, IT eller logistikk
 • har erfaring med å lede andre, gjerne innen prosjekt- og/eller testledelse
 • har gjerne erfaring med endringsledelse og/eller funksjonell arkitekt
 • har gjerne CRM-bakgrunn
 • har bred erfaring med utvikling og implementering av strategiske systemløsninger
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som har tro på utvikling av IT-forretningssystemer for å ivareta kundeorientering og sikre konkurransefortrinn på brukeropplevelser. Du legger større vekt på det funksjonelle enn det tekniske, og ser på IT som et middel for å løse forretningsmessige utfordringer. Vi tror du evner å se kjernen i forretningens utfordringer, samtidig som du har god oversikt og ser helhet og langsiktighet i løsningene du utvikler. Du er ikke redd for å ta ansvar, kommuniserer godt med både forretnings- og IT-siden, samt tørr å utfordre og skape god forståelse for forretningsdrivere innen IT. Sist, men ikke minst, du ser på deg selv som en gjennomfører som bretter opp ermene og legger stolthet i å finne og utarbeide de beste og mest kundevennlige løsningene.

Hva kan vi gi deg?

 • en selvstendig rolle med stort ansvar
 • varierende hverdag med spennende arbeidsoppgaver
 • spennende fagmiljø med høy og tverrfaglig kompetanse
 • fine lokaler sentralt i Drammen

Send søknad og CV til ledigstilling@trysilhus.no innen 28. april 2019 for å søke.

For mer informasjon, kontakt