Vi søker prosjektutvikler byggherre til Trysilhus Partner

Trysilhus er i vekst og vi har behov for en dyktig prosjektutvikler som kan løfte våre boligprosjekter fra kjøp av tomt frem til og med overlevering. Som prosjektutvikler byggherre i Trysilhus blir du en del av et kompetent fagmiljø og vil jobbe tett sammen med ditt utbyggerteam som består av representanter fra både byggherre og entreprenør.

Trysilhus har en omfattende prosjektportefølje som dekker de fleste geografiske markedsområdene på det sentrale Østlandsområdet. Prosjektutviklers base vil være i våre nye lokaler i Drammen.

Stillingsoppgaver: 

Som prosjektutvikler vil du få byggherreansvaret for gjennomføring av boligprosjekter i selskapet Trysilhus Partner AS som håndterer prosjekter i samarbeid med finansielle partnere. Prosjektene vil være organisert i utbyggerselskaper. Ansvaret strekker seg fra akkvisisjon til ferdigstillelse av prosjektet. Du vil lede et team bestående av prosjektleder, selger og produksjonsleder for entreprenøren.

Overordnende ansvarsområder:

 • Akkvisisjon mot potensielle partnere som sikrer kontinuerlig boligproduksjon i selskapet
 • Oppfølging og prosjekteringsledelse i regulering og tidligfase av prosjektet
 • Prosjektenes økonomioppfølging og rapportering av denne til utbyggerselskapenes styrer
 • Fremdriftsansvar for prosjektene og rapportering av dette inn i utbyggerselskapenes styrer
 • Byggherrens representant for å ivareta byggherreforskriften

Kompetanse:

 • Min. 3 års ingeniørhøgskole eller byggfaglig utdanning
 • 5 års relevant erfaring fra prosjektledelse og/eller prosjekteringsledelse
 • God bransjekunnskap og forståelse og erfaring med bruk av PBL, TEK og NS-systemet
 • God økonomisk forståelse og interesse

Egenskaper som vektlegges:

 • Liker utfordringer, finner løsninger og tar ansvar for å utvikle egen prosjektportefølje
 • Er engasjert, tar initiativ og utøver strukturert lederskap
 • Bredt nettverk i bransjen på Østlandet
 • God på kommunikasjon og samhandling med interne og eksterne relasjoner

Vi tilbyr:

 • I Trysilhus vil du bli en del av et kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Du vil jobbe i flotte, nye lokaler på Union Brygge i Drammen
 • Konkurransedyktige betingelser og belønning for gode resultater

Søknad merkes med «Prosjektutvikler byggherre» og sendes snarest til ledigstilling@trysilhus.no.

Kandidater vurderes fortløpende.

For mer informasjon, kontakt

Cathrine Heneide

Avdelingsleder prosjektutvikling

905 82 258