Våre rutiner i forbindelse med koronaviruset

Trysilhus følger utviklingen av spredningen av koronaviruset kontinuerlig og vi har innført rutiner for selskapets medarbeidere for å forhindre og redusere spredning av smitte. Vi følger hele tiden med på rådene og retningslinjene som myndighetene kommer med og forholder oss til disse. Vårt fokus er å opprettholde aktivitet som er viktig for at vi skal selge og overlevere boliger, og heller kutte ned på aktivitet som ikke er absolutt nødvendig og som kan utsettes.

Vi har innført en rekke tiltak:

  • Våre selgere har siden onsdag 11. mars hatt hjemmekontor og vært isolert fra resten av selskapet. De kan møte deg på en privat visning hvis du ønsker dette. Ta kontakt med selgeren for det aktuelle prosjektet du er interessert i
  • Vi har sørget for at så få medarbeidere som mulig oppholder seg på samme sted og innført anbefalte rutiner på byggeplass
  • De aller fleste medarbeidere i administrasjonen sitter på hjemmekontor
  • Vi håndhilser ikke og holder god avstand mellom hverandre
  • Vi er nøye med god håndhygiene
  • Medarbeidere som har vært i utlandet de siste 14 dagene sitter 14 dager i hjemmekarantene
  • Ingen medarbeidere som føler seg syke kommer på jobb
  • Vi utsetter serviceoppdrag og reklamasjonsarbeider som ikke er helt nødvendig
  • Vi reduserer antall mennesker som møter kunder på ferdigbefaring og overtakelse