Våre rutiner i forbindelse med koronaviruset

Trysilhus følger utviklingen av spredningen av koronaviruset kontinuerlig og vi har innført rutiner for selskapets medarbeidere for å forhindre og redusere spredning av smitte. Vi følger hele tiden med på rådene og retningslinjene som myndighetene kommer med og forholder oss til disse. Vårt fokus er å opprettholde aktivitet som er viktig for at vi skal selge og overlevere boliger.

Vi har innført en rekke tiltak:

  • Vi har sørget for at så få medarbeidere som mulig oppholder seg på samme sted og innført anbefalte rutiner på byggeplass
  • Fra starten av mars ble de aller fleste medarbeidere i administrasjonen satt på hjemmekontor. Kontoret har gradvis blitt åpnet opp igjen, men vi overholder til enhver tid myndighetenes retningslinjer
  • Vi håndhilser ikke og holder god avstand mellom hverandre
  • Vi er nøye med god håndhygiene og god hoste- og nysehygiene
  • Ingen medarbeidere som har forkjølelsessymptomer kommer på jobb

Gjennomføring av visninger:

  • Våre selgere kan møte deg på en privat visning hvis du ønsker dette. Ta kontakt med selgeren for det aktuelle prosjektet du er interessert i
  • Åpen visningsdag: Vi sørger for å være godt bemannet på alle prosjekter, slik at vi kan sørge for en smidig gjennomføring. Kun én gruppe med nærkontakter er inne i leiligheten av gangen. Vi har gode hygienetiltak; alle bruker antibac før de går inn i leiligheten, vi berører overflater i minst mulig grad og overflater blir tørket av med jevne mellomrom

Gjennomføring av utbedringer:

  • Vi følger strenge rutiner for håndhygiene og vasker av alle overflater vi har vært i berøring med
  • Vi anbefaler våre kunder til å ikke være hjemme mens vi utfører arbeid i boligen. Hvis de ønsker å være hjemme passer vi på å holde minst to meter avstand
  • De fleste av våre snekkere er svenske statsborgere som pendler til Norge. Covid-19-forskriften gir fritak for karantene for arbeidstakere fra områder i Sverige med karanteneplikt, mens de er på arbeid eller på vei til eller fra arbeid. I fritiden er de fortsatt i karantene. Hvis vi gjør en avtale med våre kunder om en utbedring, tar vi kontakt på forhånd for å be om samtykke til at vi kan utføre det planlagte arbeidet