Høy fagkunnskap

Våre medarbeidere går på jobb hver dag for å skape boglede for våre kunder. De har høy faglig kompetanse og er alltid opptatt av å levere kvalitet og god service.

I våre byggeprosjekter utfører vi hele verdikjeden, fra kjøp og utvikling av tomten til salg og bygging av boligene. Vi tar også hånd om deg etter at du har flyttet inn. I hele prosessen har vi som mål å skape fornøyde kunder.

Vår entreprenør består av fast ansatte snekkere som i all hovedsak kommer fra Sverige. De bor og jobber sammen store deler av uken og reiser hjem til sine familier i helgene. Vi er en organisasjon som har tro på at et team med et godt samhold og lagånd skaper de beste produktene. Hos oss vet alle hva som er deres ansvar, vi har korte beslutningsveier og jobber mot et felles mål – å skape boglede for våre kunder.