Vi skaper boglede

Alle vi som jobber i Trysilhus går på jobb hver dag for å skape boglede for våre kunder. Vi har utviklet boligkonsepter som bidrar til å realisere boligdrømmer, og nesten hver eneste dag flytter noen inn i en bolig fra Trysilhus.

Selskapet ble grunnlagt i Trysil i 1993. Det er mange år siden vi holdt til i Trysil, nå har vi vårt hovedkontor i Drammen. Navnet har vi beholdt fordi det gir assosiasjoner til vår opprinnelse og er blitt en betegnelse på den boligtypen vi har bygget mest av. Det startet med et konsept for leiligheter i såkalt småhusbebyggelse eller flermannsboliger i tun, og disse leilighetene er fortsatt svært populære. I tillegg bygger vi leilighetsblokker, eneboliger og eneboliger i kjede.

Felles for våre boliger er at de kjennetegnes av praktiske planløsninger, sentral beliggenhet, trivelige uteområder og et godt bomiljø. Vi har prosjekter over store deler av Østlandet.

Sjekk her om vi bygger der du vil bo.

Det som skiller oss fra andre boligbyggere er at vi bygger konseptuelt. Med dette mener vi at vi bygger opp et konsept, er tro mot dette og har kontinuerlig fokus på flyt og effektivisering av prosesser. Dette gir oss forutsigbarhet og bedre kvalitet for kundene. Ting som kan gjentas er enklere å lære – «gjentakelsens magi», kaller vi det.

En viktig drivkraft for våre medarbeidere er selskapets visjon ”vi skaper boglede”. Verdiene tydelig, engasjert, jordnær og pålitelig hjelper oss til å ta de riktige valgene i en hverdag preget av høyt tempo og i en virksomhet som ønsker å vokse.

Fakta om Trysilhus

  • Etablert i 1993
  • Har siden oppstarten solgt over 4.500 boliger
  • Omsetning 2022: 1,08 mrd. kroner
  • Driftsresultat 2022: 45 mill. kroner
  • Antall ansatte: Ca. 180
  • Antall boliger produsert i 2023: 300
  • Hovedkontor: Energibygget på Union i Drammen