Personvernerklæring

Trysilhusgruppen, ved konsernleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

I de tilfeller Trysilhusgruppen benytter eksterne samarbeidspartnere for behandling av personopplysninger, er samarbeidet regulert av en databehandleravtale. Samarbeidspartnerne utleverer ikke data til tredjeparter.

Behandling av personopplysninger på www.trysilhus.no

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig har det daglige ansvaret for Trysilhusgruppens behandling av personopplysninger på trysilhus.no og eventuelle kampanjesider med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Maksimér er Trysilhusgruppens leverandør for utvikling og vedlikehold av trysilhus.no. I noen kampanjer kan skjemaløsningen Typeform brukes.

Nettstatistikk

Trysilhusgruppen samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på trysilhus.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle innholdet på nettsidene. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Følgende informasjonskapsler brukes på trysilhus.no:

Site Analytics: Google Analytics Essential

Typekit by Adobe (innlasting av fonter)

Google Tag Manager

Hotjar

Les mer om hvordan du administrerer  informasjonskapsler: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Typeform

I forbindelse med markedsføringskampanjer bruker vi i enkelte tilfeller skjemaløsningen Typeform som er et online verktøy for å samle inn informasjon om interessenter. Informasjonen brukes til å ta kontakt med interessenten for å gi råd og mer informasjon om våre boligprosjekter. Informasjonen som lagres er navn, telefonnummer, e-postadresse og postnummer. Typeform er databehandler og behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte. Informasjonen hentes fra Typeform. Alle som er registrert i ett av Trysilhusgruppens systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Informasjon slettes tre måneder etter innsamling dersom videre oppfølging ikke er avtalt.

Sentralt forretningssystem, Album

Trysilhusgruppen bruker et egenutviklet forretningssystem kalt Album til registrering av kundeinformasjon, registrering av interessenter, som saksbehandlersystem, til elektronisk lagring av dokumenter og reklamasjonshåndtering. IT- og forretningsansvarlig har det overordnede ansvaret for systemet.

Interessentinformasjon

Når en interessent laster ned prospekt, registrerer seg i løsning for digitalt boligkjøp, kontakter oss via kontaktskjema på trysilhus.no eller kampanjesider eller via finn.no, opprettes han eller hun som en interessent i forretningssystemet. Informasjonen brukes til å ta kontakt med interessenten og gi mer informasjon om prosjekter han eller hun er interessert i. Informasjonen som lagres er navn, telefonnummer, e-postadresse og hvilket prosjekt interessenten er interessert i.

Bytte av bolig kan være en langsiktig prosess. Informasjon om prosjekter kan være relevant inntil man ber om å bli slettet. Trysilhusgruppen oppbevarer informasjon om interessenter i minst ti år eller inntil interessenten tar kontakt for å bli slettet eller melder seg av nyhetsbrev.

Digitalt boligkjøp

På trysilhus.no kan interessenter finne en løsning for digitalt boligkjøp knyttet til hvert boligprosjekt. Bruk av løsningen forutsetter at interessenten registrerer seg med navn, telefonnummer og e-postadresse for at Trysilhus skal kunne gi den nødvendige oppfølgingen som trengs i en boligkjøpsprosess. Trysilhus registrerer også hvor langt interessenten kom i løsningen for digitalt boligkjøp. Interessenten har også mulighet til å sende inn et forpliktende kjøpstilbud i løsningen. I denne prosessen vil interessenten gå over til å bli en kunde, noe som medfører registrering av personnummer, adresse, samt informasjon om finansiering for kjøp av bolig. Denne informasjonen blir lagret i forretningssystemet.

Kundeinformasjon

Alle kunder som signerer kontrakt med ett av salgsselskapene i Trysilhusgruppen om kjøp av bolig vil bli lagret i Album. Informasjon som blir lagret er navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, kjønn, personnummer og reklamasjonshenvendelser. Informasjonen blir lagret for at Trysilhusgruppen skal kunne innfri sine lovpålagte forpliktelser overfor kundene, og for å kunne yte best mulig kundeservice. Behandlingsgrunnlaget er kontrakten som kunden signerer om kjøp av leilighet.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som kunde, med mindre det er lovpålagt å oppbevare slike opplysninger på bestemt tid.

Mitt Trysilhus

Mitt Trysilhus er en egenutviklet portal for kunder som har kjøpt bolig av ett av salgsselskapene i Trysilhusgruppen. Kundene får tilgang til dokumentasjon om sin bolig, kontraktsdokumenter, tilvalg og oppgjørsinformasjon. Portalen brukes også til oppfølging av generelle henvendelser og reklamasjoner. Informasjon om kundene hentes fra forretningssystemet. Portalen er et verktøy for at Trysilhusgruppen skal kunne innfri sine forpliktelser overfor kundene, og for å kunne yte best mulig kundeservice. Kundene får informasjon om pålogging etter at kontrakt er signert og lager sitt eget passord. Passordet kan når som helst endres. Kundene kan selv bestemme hvordan de ønsker at vi kontakter dem via innstillinger i portalen.

Bygg Trysilhus

Bygg Trysilhus er en egenutviklet portal for byggeplassadministrasjon og samarbeidspartnere (underentreprenører og leverandører) som utfører arbeid ifm. våre prosjekter. Systemet er utviklet for å digitalisere arbeidet som pågår på byggeplassen og i oppfølgingen av prosjektet (reklamasjonsarbeid). Systemet sikrer at vi oppfyller kravene i byggherreforskriften §15 (oversiktslister).

Infotech AS og Tidsbank er våre samarbeidspartnere for å oppfylle krav om oversiktlister. Disse systemene henter data fra HMS-kortet og knytter disse opp til Bygg Trysilhus. Informasjonen som hentes er navn, telefonnummer, e-postadresse, HMS-kortnummer, fødselsdato og arbeidsgiver.

Nyhetsbrev

Trysilhusgruppen sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev til de interessentene som har registrert sin e-postadresse. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte. E-postadressene hentes fra forretningssystemet. Mottakeren har anledning til å melde seg av nyhetsbrevet når som helst.

Trysilhusgruppen bruker Sendgrid for å sende nyhetsbrev til kunder som har kjøpt leilighet.

Spørreundersøkelser

Trysilhusgruppen bruker Netigate til å sende ut spørreundersøkelser. Formålet med undersøkelsene vil alltid bli opplyst, og i de aller fleste tilfeller har mottakeren muligheten til å svare anonymt. Det er også frivillig å svare. Trysilhusgruppen vil ikke dele eller bruke opplysningene på annen måte enn det som er oppgitt. Det er Netigate som er databehandler.

Kundetilfredshetsundersøkelser

Trysilhusgruppen har en avtale med Prognosesenteret som gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser i to faser til kunder som har kjøpt leilighet. Undersøkelsen blir sendt ut 1-2 måneder etter at kunden har overtatt sin leilighet og 1-2 måneder etter at kunden har hatt ettårsbefaring. Hensikten er å måle kundetilfredsheten og finne ut hvilke områder som kan forbedres. Prognosesenteret er databehandler for systemet. De bruker systemet Confirmit til å gjennomføre undersøkelsene som er en underleverandør til Prognosesenteret. Prognosesenteret garanterer at opplysningene behandles konfidensielt. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og Prognosesenteret utleverer ikke data til tredjeparter.

E-post og telefon

Trysilhusgruppen benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for at medarbeiderne skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Daglig leder i datterselskapet der e-posten eller telefonsamtalen mottas, har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-poster som skjer som en del av kundebehandling, lagres og behandles som beskrevet i punktet over kalt «Sentralt forretningssystem, Album».

Trysilhusgruppens medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst en gang i året gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postsystemet. Når en medarbeider slutter stenges e-postkontoen. Sensitive opplysninger skal sendes kryptert. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral, som består av Telia og Puzzel. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

Hvordan få informasjonen slettet eller endret

Interessenter som gir Trysilhusgruppen informasjon på en måte som gjør at vi registrerer de som en interessent, får en bekreftelse på e-post om hva de har samtykket til. I denne e-posten vil de også få en lenke de kan bruke for å få slettet informasjon om seg selv fra våre systemer. Alle som er registrert i et av Trysilhusgruppens systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. For å kunne innfri våre lovpålagte forpliktelser overfor kundene og for å kunne yte best mulig kundeservice, beholder vi informasjon om kundene i vår database. Vedkommende har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Trysilhusgruppen ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon

E-post: firmapost@trysilhus.no

Telefon sentralbord: +47 32 21 55 00

Telefon kundesenter: +47 32 21 55 10

Postadresse: Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen