Personvernerklæring

Trysilhusgruppen, ved konsernleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.trysilhus.no

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig har det daglige ansvaret for Trysilhusgruppens behandling av personopplysninger på trysilhus.no med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Maksimér er Trysilhusgruppens leverandør for utvikling og vedlikehold av trysilhus.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsidene sendes rett til Trysilhusgruppen uten mellomlagring hos leverandøren.

Nettstatistikk
Trysilhusgruppen samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på trysilhus.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle innholdet på nettsidene. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Følgende informasjonskapsler brukes på trysilhus.no:
Site Analytics:
Google Analytics

Essential: Typekit by Adobe (innlasting av fonter)
Google Tag Manager

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Album

Trysilhusgruppen bruker et egenutviklet system kalt Album til registrering av kundeinformasjon, registrering av interessenter, som saksbehandlersystem, til elektronisk lagring av dokumenter og reklamasjonshåndtering. Økonomi- og IT-ansvarlig har det overordnede ansvaret for systemet.

Interessentinformasjon
Når en interessent laster ned prospekt, kontakter oss via kontaktskjema på trysilhus.no eller via finn.no opprettes han eller hun som en interessent i Album. Informasjonen brukes til å ta kontakt med interessenten og gi mer informasjon om prosjektet han eller hun er interessert i. Informasjonen som lagres er navn, telefonnummer, e-postadresse og hvilket prosjekt interessenten er interessert i.

Kundeinformasjon
Alle kunder som signerer kontrakt med ett av salgsselskapene i Trysilhusgruppen om kjøp av bolig vil bli lagret i Album. Informasjon som blir lagret er navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, kjønn og reklamasjonshenvendelser. Informasjonen blir lagret for at Trysilhusgruppen skal kunne innfri sine lovpålagte forpliktelser ovenfor kundene og for å kunne yte best mulig kundeservice. Behandlingsgrunnlaget er kontrakten som kunden signerer om kjøp av leilighet.

Mitt Trysilhus
Mitt Trysilhus er en egenutviklet portal for kunder som har kjøpt bolig av ett av salgsselskapene i Trysilhusgruppen. Kundene får tilgang til dokumentasjon om sin bolig i portalen og portalen brukes også til å melde fra om reklamasjoner. Informasjon om kundene hentes fra Album. Portalen er et verktøy for at Trysilhusgruppen skal kunne innfri sine forpliktelser ovenfor kundene og for å kunne yte best mulig kundeservice. Kundene får informasjon om pålogging etter at kontrakt er signert og lager sitt eget passord. Passordet kan når som helst endres. Kundene kan selv bestemme hvordan de ønsker at vi kontakter dem i innstillinger i portalen.

Nyhetsbrev
Trysilhusgruppen sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev til de interessentene som har registrert sin e-postadresse. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte. E-postadressene hentes fra Album. Mottakeren har anledning til å melde seg av nyhetsbrevet når som helst.

Spørreundersøkelser

Trysilhusgruppen bruker Netigate til å sende ut spørreundersøkelser. Formålet med undersøkelsene vil alltid bli opplyst og i de fleste tilfeller har mottakeren muligheten til å svare anonymt. Det er også frivillig å svare. Trysilhusgruppen vil ikke dele opplysningene eller bruke opplysningene på annen måte enn det som er oppgitt. Det er Netigate som er databehandler. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og Netigate utleverer ikke data til tredjeparter.

Kundetilfredshetsundersøkelser
Trysilhusgruppen har en avtale med Prognosesenteret som gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser i to faser til kunder som har kjøpt leilighet. Undersøkelsen blir sendt ut 1-2 måneder etter at kunden har overtatt sin leilighet og 1-2 måneder etter at kunden har hatt ettårsbefaring. Hensikten er å måle kundetilfredsheten og finne ut hvilke områder som kan forbedres. Prognosesenteret er databehandler for systemet. De bruker systemet Confirmit til å gjennomføre undersøkelsene som er en underleverandør til Prognosesenteret. Prognosesenteret garanterer at opplysningene behandles konfidensielt og utleverer ikke data til andre. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og Prognosesenteret utleverer ikke data til tredjeparter.

E-post og telefon

Trysilhusgruppen benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for at medarbeiderne skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Daglig leder i datterselskapet der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-poster som skjer som en del av kundebehandling, lagres og behandles som beskrevet i punktet over kalt «Album».

Trysilhusgruppens medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst en gang i året gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postsystemet. Når en medarbeider slutter slettes e-postkontoen, men enkelte relevante e-poster kan bli overført til kolleger. Sensitive opplysninger skal ikke sendes med e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

Registrering på byggeplass

I henhold til byggherreforskriften skal det føres elektroniske lister over aktørene på en byggeplass. Listene skal inneholde navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som arbeider på byggeplassen. Alle ansatte i Trysilhusgruppen og alle som utfører arbeid på våre byggeplasser bruker HMS-kortet til å registrere seg ved ankomst byggeplass og ved avreise.

Opplysninger om ansatte

Trysilhusgruppen behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er HR-leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Alle jobbsøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv. Vi sletter jobbsøknader etter at ansettelsesprosessen er avsluttet. Ønsker vi å beholde dokumenter utover dette, ber vi om samtykke fra den det gjelder. Det er HR-leder som er ansvarlig for dette.

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Personalarkivet beholder informasjon om ansatte som har sluttet i 5 år etter endt arbeidsforhold. Deretter fjernes denne informasjonen.

Hvordan få informasjonen slettet eller endret

Interessenter som gir Trysilhusgruppen informasjon på en måte som gjør at vi registrerer de som en interessent, får en bekreftelse på e-post om hva de har samtykket til. I denne e-posten vil de også få en link de kan bruke for å få slettet informasjon om seg selv fra våre systemer.

Alle som er registrert i et av Trysilhusgruppens systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. For å kunne innfri våre lovpålagte forpliktelser ovenfor kundene og for å kunne yte best mulig kundeservice beholder vi informasjon om kundene i vår database. Vedkommende har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Trysilhusgruppen ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

 

Kontaktinformasjon
E-post: firmapost@trysilhus.no

Telefon: +47 32 21 55 00

Postadresse: Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen