Har du lyst til å være med på å utvikle nye utbyggingsområder og skape gode bomiljø for folk flest?

Vi ser nå etter prosjektutviklere akkvisisjon med øye for muligheter, som liker utfordringer og er en utpreget relasjonsbygger.

I forbindelse med planlagt vekst har vi behov for å styrke vår kapasitet på akkvisisjon. Vi er på jakt etter deg som har et stort nettverk og som drives av å se muligheter for utvikling. Ved å bruke ditt nettverk vil du komme i posisjon hos private og offentlige eiendomsbesittere for fremforhandling av avtaler. Din kommersielle teft og evne til å se muligheter er viktige egenskaper å ha med seg i tillegg til din faglige kompetanse.

Du vil bli en del av et kompetent fagmiljø og vil jobbe tverrfaglig med flere prosjektutviklere akkvisisjon innenfor konsernet. Du vil komme inn i et miljø med stor takhøyde der alle har en genuin interesse for å hjelpe hverandre og gjøre hverandre gode.

Vi har en stor tomtebank sentralt på Østlandsområdet og ønsker deg velkommen inn i temaet for å bidra til ytterligere vekst og «påfyll» av nye utbyggingsområder. Din base vil være i våre flotte lokaler på Union Brygge i Drammen.

Overordnede ansvarsområder:

 • Akkvisisjon i tidligfase med tomteakkvisisjon
 • Bidra i planprosesser/utvikling av tomter i tomtebanken
 • Utviklingskalkyler og budsjettarbeid
 • Oppfølging og prosjekteringsledelse i reguleringsfase av enkeltprosjektet
 • Fremdriftsplanlegging gjennom akkvisisjon og regulering
 • Være oppdatert på offentlige planer og utvikling av eiendommer
 • Utadrettet og proaktiv nettverksbygging for å opprettholde og skape nye muligheter for samarbeid med tomteeiere, næringsmeglere, konkurrenter og andre eiendomsselskaper

Kompetanse:

 • Relevant utdannelse innen juss, finans, eiendomsutvikling, bygg eller liknende
 • Svært god forretnings- og økonomisk forståelse
 • Erfaring med tomteinvesteringer for bolig og/eller næringsutvikling
 • Et utstrakt nettverk i eiendomsmarkedet
 • Behersker digitale verktøy
 • God kunnskap om regulerings- og planprosesser samt erfaring med myndighetskontakt
 • God bransjekunnskap, forståelse og erfaring med bruk av PBL og relevant lovverk

Egenskaper som vektlegges:

 • Er engasjert, tar initiativ og jobber strukturert
 • Liker utfordringer og er en utpreget relasjonsbygger
 • God på å samarbeide på tvers i organisasjonen for å innhente og sette sammen kalkylegrunnlag for beslutning
 • Dyktig i forhandlinger og kommer selvstendig i mål med avtaler
 • Har kommersiell teft og øyne for muligheter

Vi ønsker oss mye og forstår at du kanskje ikke kan krysse av på alle punktene. Trigges du av muligheten til å få være med på en reise i et spennende selskap, håper vi at du allikevel søker. Vi ser etter både senior- og juniorkandidater.

Vi tilbyr deg en spennende stilling i et godt og kompetent fagmiljø med gode muligheter for egenutvikling. Med stillingen følger en konkurransedyktig lønnspakke for den rette kandidaten, samt mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram. Du vil ha noe utvidet ferie og tilgang til firmahytte. Vi har god pensjonsordning og helseforsikring.

Alle søkere vil få svar og blir kontaktet fortløpende. Alle søknader behandles konfidensielt.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Senior Advisor i Randstad: Beate Hæhre Jørgensen på 400 21 492 eller beate.jorgensen@randstad.no