Fortsetter samarbeidet med Kirkens Bymisjon

Siden 2009 har Trysilhus vært en av hovedsamarbeidspartnerne til Kirkens Bymisjon i Drammen. Vi har nå fornyet vår avtale for 2023-2024. Hvert år bidrar vi med midler til deres arbeid som er rettet mot barn og unge.

− Vi ønsker å gi tilbake til lokalmiljøet hvor vi har vårt hovedkontor, og er opptatt av å gi barn og unge like muligheter. Vi deler Kirkens Bymisjons syn på at hvert enkelt menneske er like viktig, sier konsernleder Kjetil Jordanger.

Støtten vi bidrar med går til tiltak for barn og unge i Drammensregionen; Friminuttet og Camp Killingen. Tiltakene gjør at barn som av ulike årsaker har det vanskelig, får oppleve trygge og gode rammer, aktivitet, omsorg og å ha det gøy sammen i et trygt fellesskap.