Er du en av de som tenker på å leie istedenfor å eie egen bolig?

La oss vise deg hvorfor det lønner seg å eie fremfor å leie i dagens boligmarked.

Vi bruker en 3-romsleilighet på 70 kvm til en verdi av kr. 3.500.000 som eksempel.

Dersom du leier:
Du betaler ca. kr. 14.000 i måneden til utleier. Dette summerer seg til kr. 168.000 på ett år.

Justerer vi denne summen for inflasjon, vil du over en periode på fem år ha betalt over kr. 880.000 kroner i husleie til en utleier.

Dersom du eier:
Dersom du hadde kjøpt boligen isteden, vil renter, avdrag og fellesutgifter utgjøre ca. kr. 204.000 på ett år (med en boligrente på 5,75 %). Men det som utgjør forskjellen fra å leie, er at av dette beløpet har du betalt ca. kr. 38.000 i avdrag på boligen.

Ser vi på hva denne summen blir i løpet av en periode på fem år, har du betalt ca. kr. 819.000 i renter og fellesutgifter, og har i tillegg betalt kr. 216.000 i avdrag. Dette er sparing til deg selv.

På toppen av dette kommer en eventuell verdistigning på boligen. Tar vi utgangspunkt i en årlig boligprisvekst tilsvarende den generelle prisveksten på 2,5 %, vil du ha økt din egenkapital med til sammen kr. 676.000 på fem år.

Oppsummert:
Istedenfor å betale kr. 880.000 til en utleier i året, kan du spare opp kr. 676.000 i egenkapital.

Dermed kan vi si at forskjellen på å leie i fem år kontra å eie i fem år er 1.570.000!

Vil du vite mer om disse tallene? Ta kontakt med oss, så kan vi utforske dine muligheter.

PS. Vi vet at mange ønsker å eie, men ikke har egenkapital. Har du sett at vi tilbyr leie til eie-avtale på enkelte av våre prosjekter? Les mer om dette konseptet her.