Leie til eie-avtale med Trysilhus

Trysilhus hjelper deg med å oppnå boligdrømmen. Med Trysilhus’ «leie til eie-modell» kan du sikre deg din egen bolig selv om du ikke har nok egenkapital. Slik fungerer det:

I noen av våre prosjekter er det boliger som tilbys som leie til eie. Det betyr at du som ikke har nok egenkapital (15 % av kjøpesummen) til å kjøpe boligen, har nå likevel muligheten til å realisere boligdrømmen.

Du velger boligen som passer deg og inngår en avtale om å kjøpe boligen til dagens pris. Frem til du har spart opp egenkapitalen, leier du og bor i boligen. Hvor lenge du leier boligen før du kjøper den er opp til deg, men maks leieperiode er 5 år.

I leieperioden sparer du opp egenkapitalen som du trenger for å kjøpe boligen. Når du har oppspart egenkapitalen låner du resten i banken din, og vips så er du en boligeier. En «leie til eie-avtale» forutsetter at du sparer 15 % av kjøpesummen i leieperioden. Eventuell prisstigning i boligen under leieperioden tilfaller deg når du kjøper boligen.

Dine oppsparte midler sammen med boligens prisstigning, vil gjelde som din egenkapital den dagen du velger å kjøpe. En «leie til eie-avtale» forutsetter at du sparer minst 10 % av kjøpesummen i leieperioden. De siste 5 % er estimert som prisstigning. Prisstigningen vil variere med markedsutviklingen, og kan oppnås både før og senere enn den estimerte leieperioden.

For å ha en trygg og forutsigbar økonomi mens du sparer til å kjøpe boligen, må du snakke med en rådgiver i SpareBank 1 Østlandet. Sammen legger dere en plan for sparingen. Denne spareplanen vil Trysilhus legge til grunn før vi inngår en leie til eie-avtale.

Les mer om leie til eie på Sparebank 1 Østlandets nettsider her.

Dette er boligprosjektene hvor vi tilbyr «leie til eie»:

Barlindtunet i Elverum

Nydalsenga i Furnes

Prøvenlia i Raufoss

Nordbygrenda på Jessheim

Svar på spørsmål om «leie til eie»:

Kan alle få en «leie til eie-avtale» med Trysilhus?
Ordningen er ment for de som har en stabil inntekt og ryddig økonomi, men som ikke har egenkapitalen som kreves for å få et boliglån. Vår bank-kontakt vil vurdere din økonomi før vi inngår «leie til eie-avtale».

Kan jeg kjøpe boligen før leieperioden på 5 år er over?
Ja, du kan velge å kjøpe boligen når du vil og du har finansiering til å innløse kjøpesummen på boligen.

Hva skjer hvis jeg ikke kjøper boligen etter leieperioden på 5 år er over?
Etter 5 år utløper leieavtalen. Dersom du velger å ikke kjøpe boligen, vil Trysilhus ta tilbake boligen etter leieforholdet og disponere den videre. Det oppsparte beløpet til egenkapital er dine penger, og du står fritt til hva du vil gjøre med midlene.

Kan jeg si opp leieavtalen?
Etter 3 år kan leieavtalen sies opp med 3 måneders oppsigelse. Trysilhus vil da ta boligen tilbake og opsjonen om å kjøpe boligen trekkes.

Kan Trysilhus si opp leieavtalen?
Trysilhus kan si opp leieavtalen og heve kjøpers mulighet til å kjøpe boligen kun dersom avtalene misligholdes.

Hvordan går jeg frem for å inngå en «leie til eie-avtale»?
«Leie til eie-avtale» tilbys i enkelte Trysilhus-prosjekter, og dette kommer frem av markedsføringen vår. Dersom du er interessert i en bolig i ett av disse prosjektene, tar du kontakt med selgeren som vil hjelpe deg videre i prosessen.

Hva skjer dersom jeg ikke har spart opp 15 % egenkapital etter 5 år?
Leieavtalen vil løpe ut etter 5 år. Dersom du ikke har spart opp nok egenkapital til å få finansiering på boligen, vil Trysilhus ta boligen tilbake. Pengene du har oppspart er uansett dine.

Hvor mye må jeg betale i leie?
Husleien du skal betale vil beregnes etter prisen på boligen du kjøper, og vil beregnes før en avtale inngås.

Må jeg betale et depositum ved inngåelse av kontrakt?
Ja, du betaler depositum tilsvarende 3 måneders leiebeløp. Depositumet settes inn på depositumkonto som Trysilhus har ansvar for å opprette.