Vil du være med å skape boglede
for våre kunder?

Trysilhus er i sterk vekst og vi har behov for flere dyktige hoder til alle våre boligkonsepter. Vi ser spesielt etter prosjektledere, prosjektutviklere og prosjekteringsledere med ingeniørbakgrunn.

Selv om du ikke finner en stillingsutlysning som passer for deg, må du gjerne sende en åpen søknad og CV til ledigstilling@trysilhus.no.

Våre ledige stillinger:

Trysilhus er blitt oppmerksom på en utenlandsk nettside som fremstår som et rekrutteringsselskap og som benytter Trysilhus som navn på selskapet.

Vi gjør oppmerksom på at dette selskapet ikke er relatert til oss, vi har ikke godkjent bruk av vårt navn eller annen relevans til oss.

Trysilhus jobber med tiltak for å få fjernet nettsiden og dets tilknytning til vårt navn og vår virksomhet.

Videre oppfordrer vi til ikke å registrere og/eller betale for å bli registrert som jobbsøker eller liknende på nettsiden.

Trysilhus has become aware of a foreign website that appears as a recruitment company and which uses Trysilhus as the name of the company.

We note that this company is not related to us, we have not approved the use of our name or other relevance to us.

Trysilhus is working on measures to remove the website and its connection to our name and our business.

Furthermore, we encourage not to register and / or pay to be registered as a job seeker or similar on the website.