Anstendig arbeid og økonomisk vekst

HMS-forhold på byggeplassen

Trysilhusgruppens overordnede HMS-visjon er «Sikker på jobb – trygt hjem». Med dette mener vi at vi skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdommer hos våre medarbeidere. For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på byggeplassen er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar.

HMS-forhold og anstendig arbeid i leverandørkjeden

Vi er opptatt av at våre leverandører og underentreprenører skal ha en trygg og sikker arbeidsplass. Vi ønsker å spille våre leverandører gode og er opptatt av at de skal følge gjeldende lover og forskrifter. Våre prosedyrer i kvalitetssystemet og kontrakter beskriver hvordan dette skal følges opp.

 

Tilbake til forside bærekraft