Ansvarlig forbruk og produksjon

Materialhåndtering
Det er viktig for Trysilhus at vi har rutiner som gjør at varer blir levert til rett tid og at materialer oppbevares på en forsvarlig måte for å unngå svinn. Gode rutiner for materialhåndtering er nødvendig for å oppnå effektiv produksjon. Vi jobber hele tiden med å skape en kultur som er opptatt av å ivareta materialene.

Avfallsmengde og -sortering
Trysilhus skal ha fokus på god avfallshåndtering og -sortering på byggeplassene våre. Vi skal være bedre enn myndighetskravet på kildesortering og redusere den totale avfallsmengden på byggeplass.

Råvarer
Trysilhus skal ha et bevisst forhold til hvor råvarene kommer fra og om de inneholder miljø- og helseskadelige stoffer. Vår ambisjon er å bruke mer miljøvennlige råvarer. Alle trebaserte produkter som benyttes i vår boligproduksjon skal komme fra bærekraftig forvaltet skog, og vi utreder også muligheten for å bygge enda mer i tre.

 

Tilbake til forside bærekraft