Stoppe klimaendringene

Beregne klimaavtrykket i våre boligkonsepter
I Trysilhus har vi tre boligkonsepter som er stammen i vår boligproduksjon og hvor vi har gjentakende produksjon. Vårt mål er å redusere klimaavtrykket til hvert av konseptene, og vi vil bruke 2023 til å opparbeide oss enda mer kunnskap om hvor vi står i dag. Dette vil danne grunnlaget for å iverksette tiltak som fører til en reduksjon av klimautslippet.

Mer miljøvennlig transport av våre medarbeidere
I et samfunns-/bærekraftperspektiv har vi som arbeidsgiver et ansvar for å legge til rette for mer miljøvennlig transport av ansatte. Trysilhus har innført en ny transport- og parkeringsordning for medarbeidere i administrasjonen. Målet er lage en ordning som er tilpasset dagens parkeringsforhold, og stimulere til mer miljøvennlig transport og bedre helse til og fra arbeidsplassen.

 

Tilbake til forside bærekraft