Samarbeidet mellom Kirkens Bymisjon og Trysilhus

Siden 2009 har Trysilhus vært en av hovedsamarbeidspartnerne til Kirkens Bymisjon i Drammen. Hvert år bidrar vi med midler til deres arbeid som er rettet mot barn og unge.

− Vi ønsker å gi tilbake til lokalmiljøet hvor vi har vårt hovedkontor, og er opptatt av å gi barn og unge like muligheter. Vi deler Kirkens Bymisjons syn på at hvert enkelt menneske er like viktig, sier konsernleder Kjetil Jordanger.

Midlene som Trysilhus bidrar med går blant annet til Camp Killingen utenfor Sande, hvor barn og unge inviteres til en feriekoloni om sommeren. Dette er et tilbud til barn i alle livssituasjoner og fra alle hjem til å få en god ferieopplevelse i trygge rammer.

I tillegg støtter vi tiltaket Friminuttet som er et tilbud etter skoletid til barn som trenger det. På Friminuttet får disse barna trygge og gode rammer, næringsrike måltider, leksehjelp, aktivitet og god omsorg.

− Vi setter stor pris på samarbeidet vi har med Trysilhus. Det er en stor trygghet for oss å ha en samarbeidspartner som tenker langsiktig. Det gjør at vi får forutsigbarhet i arbeidet vårt og at vi får utrettet mye for mennesker som av ulike grunner strever i hverdagen, sier seniorrådgiver Jon Dahl i Kirkens Bymisjon i Drammen.