Livet på land

Tomtekjøp og -utvikling
Når vi utvikler tomter, ønsker vi å utnytte ressurser og materialer på en mest mulig rasjonell måte. Vår ambisjon er å ivareta biologisk mangfold og naturkvaliteter i størst mulig grad, og utarbeide bærekraftige lekeplasser og oppholdsarealer. Vi  jobber med løsninger for å tilrettelegge for en mer bærekraftig hverdag for våre kunder. Vi vil også gjøre bærekraft til ett av beslutningskriteriene i akkvisisjonsfasen.

 

Tilbake til forside bærekraft